Akty prawne


» SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK 2016/2017

» 
PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK 2015/2016

» PROGRAM WYCHOWAWCZY

» SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

» PROGRAM ROZWOJU

» REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW

» WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

» PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK 2014/2015


»SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK 2014/2015

» Szkolny zestaw programów nauczania do gimnazjum na rok szkolny 2014/2015

»Szkolny zestaw programów nauczania do szkoły podstawowej na rok szkolny 2014/2015

»Szkolny zestaw programów nauczania do gimnazjum na rok szkolny 2013/2014

»Szkolny zestaw programów nauczania do gimnazjum na rok szkolny 2013/2014

»
Regulami ZFŚS obowiązujący od dnia 6.02.2012 r

»
Organizacja i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego w Zespole Szkolno- Oświatowym w Dubiczach Cerkiewnych

» Program rozwoju szkoły na lata 2010-2015

» Procedury postępowania nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz metody współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją


» Program pracy wychowawczej i opiekuńczej Zespołu Szkół w Dubiczach Cerkiewnych w latach 2010 – 2015

» Program pracy profilaktycznej Zespołu Szkół w Dubiczach Cerkiewnych w latach 2010 – 2015

» Regulamin oceny zachowania uczniów w Zespole Szkół w Dubiczach Cerkiewnych

» Regulamin Ucznia Zespołu Szkolno- Oświatowego w Dubiczach Cerkiewnych

» Statut Zespołu Szkolno-Oświatowego w Dubiczach Cerkiewnych.


» Wewnątrzszkolne zasady oceniania Zespołu Szkół w Dubiczach Cerkiewnych