Wyniki sprawdzianu 2015 – kl. VI

część sprawdzianu

Liczba zdających

Wyniki w kraju

Wyniki w województwie

Wynik szkoły

ogółem

13

67%

67%

57%

język polski

13

73%

72%

68%

matematyka

13

61%

61%

45%

język angielski

13

785

775

64%

 

Wyniki egzaminu 2015 – kl. III gm

Część egzaminu

Liczba zdających

Wyniki w kraju

Wyniki w województwie

Wynik szkoły

Humanistyczna – historia, WOS

13

64%

65%

56%

Język polski

13

62%

62%

56%

Przyrodnicza – chemia, biologia, fizyka, geografia

13

50%

51%

45%

Matematyka

13

48%

47%

40%

Język rosyjski – podstawowy

13

58%

61%

82%

Język rosyjski – rozszerzony

13

42%

56%

63%

 

 

 

Część humanistyczna

Część matematyczno – przyrodnicza

Język rosyjski

Język angielski

język polski

historia, WOS

matematyka

przedmioty przyrodnicze

podstawowy

rozszerzony

podstawowy

rozszerzony

Wynik szkoły 2013

47,1%

45,7%

38,2%

51,2%

80,7%

52,2%

brak zdających

brak zdających

Wynik szkoły 2014

51,1%

47,9%

30,8%

46,8%

46,8%

49,8%

90%

50%

Wynik szkoły 2015

56%

56%

40%

45%

82%

63%

brak zdających

brak zdających

 


Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku- źródło raport OKE
  wynik szkoły wynik
w województwie
wynik w kraju
j.polski 47,1% 61,3% 62%
historia, WOS 45,7% 57,7% 58%
matematyka 38,2% 49% 48%
p.przyrodnicze 51,2% 59,8% 59%
j.rosysjki- podstawowy 80,6% 71,1% 64%
j.rosysjki- rozszerzony 55,2% 52,4% 43%

Średni wynik sprawdzianu w 2013 roku- źródło raport OKE
  wynik szkoły wynik w województwie wynik w kraju
wynik % 53
60 60
wynik w pkt. 21,1
23,9 24

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku- źródło raport OKE
egzamin wynik szkoły wynik w województwie wynik w kraju
j.polski 59,2% 64% 65%
historia, WOS 56,7% 61% 61%
matematyka 51,9% 49% 47%
przyroda 52,5% 51% 50%
j.angielski- poziom podstawowy 76,3% 64% 63%
j.angielski- poziom rozszerzony 53,8% 46% 46%
j.rosyjski- poziom podstawowy 90,6% 73% 65%
j.rosysjki- poziom rozszerzony 73,5% 48,3% 38%

Średni wynik sprawdzianu po szkole podstawowej- 2012 rok
wynik szkoły- 23,5 pkt
wynik w województwie podlaskim- 23 pkt.
wynik w kraju- 23,1 pkt


Średnie wyniki egzaminu 2011 w powiecie hajnowskim- żródło raport OKE Łomża


gmina cz.humanistyczna cz.matematyczno- przyroodnicza język angielski
Dubicze Cerkiewne 25,0