Kontakt z nami

Zespół Szkół w Dubiczach Cerkiewnych  

17-204 Dubicze Cerkiewne
ul. Parkowa 30

tel. 085-685-20-50
tel/fax 085-685-20-04

email: zsdubiczecerkiewne@wp.pl

www: www.zs.dubicze-cerkiewne.pl

Dyrektor Zespołu Szkół- mgr Nina Dobosz - Karpiuk