Nasze projekty - spis treści

Program promujący rozwój czytelnictwa pt.: „Książka moich marzeń”

Moja szkoła-moją szansą na sukces

Równy start- indywidualizacja nauczania w klasach I-III

Równe Szanse- Lepszy Start
Zaczarowany babci świat Program Integracji Społecznej
Świąteczny czas
Aktywna szkoła

 Pierwsza pomoc

 Wystawa interaktywna


W poszukiwaniu zaginionych korzeni