Wybory do Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2015/2016

W poniedziałek, 6 września 2015r., odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego, przeprowadzone przez opiekuna panią Barbarę Drużbę.
Kandydatami w wyborach byli członkowie samorządów klasowych. Dzieci i młodzież głosowała na przedstawicieli swoich klas.
Po podliczeniu głosów wyłoniony został następujący skład Samorządu Uczniowskiego:
przewodniczący: Damian Czykwin
zastępca: Monika Michałowska
członkowie:
Tola Syller
Bartek Wojtach
Artur Wiśniewski
Jaś CzmielPrzedstawicielom samorządu życzymy przyjemnej i owocnej pracy na rzecz naszej szkoły!


 

 
PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Zespołu Szkół w Dubiczach Cerkiewnych
w roku szkolnym 2015/2016
1.     Planujemy nasze działania

·        wybory Samorządu Uczniowskiego – wrzesień, opiekun SU

·        gazetka ścienna - cały rok szkolny, uczennice II gimnazjum

·        opracowanie planu pracy – wrzesień, SU, opiekun SU

·        udział w opracowanie szkolnego kalendarza imprez i uroczystości – wrzesień, SU

·        opiniowanie programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły, WZO – wrzesień, SU

 

2.     Organizujemy życie kulturalne szkoły

·        konkurs na gazetkę klasową o tematyce ekologicznej – wrzesień, SU, Iwona Sierocka-Twaróg

·        Dzień Edukacji Narodowej – październik, prowadzenie uroczystości i obsługa sprzętu nagłaśniającego – uczniowie gimnazjum

·        otrzęsiny klasy I gimnazjum – październik, wychowawcy, klasa II i III gimnazjum

·        konkurs na ozdobę choinkową – grudzień, SU

·        poczta walentynkowa – luty, dziewczęta z klasy III gimnazjum

·        wyjazd do kina – termin do ustalenia, SU, opiekun SU i wychowawcy

·        prowadzenie radiowęzła – Paweł Romaniuk, Damian Czykwin

·        „Maj z książką” – imprezy promujące czytelnictwo – wychowawcy klas, SU

 

3.     Propagujemy zdrowy i aktywny styl życia

·        wyjazd na lodowisko – termin do ustalenia, Piotr Kierdelewicz, SU

·        piknik rodzinny – czerwiec, wychowawcy klas, SU 

 

4.     Pomagamy innym

·        pomoc higienistce szkolnej – chętni gimnazjaliści

 

 

Opracował Samorząd Uczniowski