Zespół Szkolno - Oświatowy w Dubiczach Cerkiewnych (stara strona)

 
17-204 Dubicze Cerkiewne
ul. Parkowa 30
tel. 085-685-20-50
tel/fax 085-685-20-04
email: zsdubiczecerkiewne@wp.pl
      www: www.szkolaold.dubicze-cerkiewne.pl