Wykaz pracowników pedagogicznych
zatrudnionych w Zespole Szkół w Dubiczach Cerkiewnych
w roku szkolnym 2015/2016

Lp.
Imię i nazwisko nauczyciela
Nauczany przedmiot, pełnione funkcje
Kwalifikacje nauczyciela do nauczanego przedmiotu
Stopień awansu

1

Nina Dobosz - Karpiuk

dyrektor szkoły
przyroda, zajecia artystyczne

mgr historii, studia podyplomowe w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej – nauczanie zintegrowane, studia podyplomowe w zakresie przyrody, terapii pedagogicznej, sztuki

Nauczyciel dyplomowany
2.
Nina Baczyńska
Klasa „0”
mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej
oligofrenopedagog
Nauczyciel dyplomowany
3.
Irena Nawrocka
nauczanie zintegrowane
wychowawca klasy I
mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, kurs kwalifikacyjny z zakresu sztuki
Nauczyciel dyplomowany
5.
Aneta Fiłonowicz
Nauczanie zintegrowane
wychowawca klasy III
mgr pedagogiki wczesnoszkolnej
Nauczyciel mianowany
6.
Barbara Drużba
Matematyka, opiekun SU
mgr matematyki
Nauczyciel dyplomowany

7.

Iwona Sierocka - Twaróg

Biologia, przyroda
informatyka biblioteka
wychowawca kl. II gimnazjum


mgr biologii, studia podyplomowe w zakresie informatyki dla nauczycieli, studia podyplomowe w zakresie przyrody, kurs kwalifikacyjny z bibliotekoznawstwa


Nauczyciel dyplomowany

8.

Aleutyna Kozłowska

język polski biblioteka
wychowawca klasy V
mgr historii, studia podyplomowe w zakresie filologii polskiej, kurs kwalifikacyjny z bibliotekoznawstwa

Nauczyciel mianowany

9.

Maria Kazimiruk

język białoruski, język rosyjski

mgr filologii białoruskiej z filologią rosyjską jako przedmiotem pobocznym, studia podyplomowe w zakresie filologii polskiej


Nauczyciel dyplomowany

10.

Mirosław Gacuta

język angielski
wychowawca klasy IV
mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, wyższe studia zawodowe- licencjat filologia angielska


Nauczyciel mianowany

11.

Piotr Kierdelewicz

wychowanie fizyczne
gimnastyka korekcyjna
wychowawca klasy V


mgr wychowania fizycznego
uznanie zbieżności kierunku ukończonych studiów z prowadzonymi zajęciami gimnastyki korekcyjnej


Nauczyciel mianowany
12.
Halina Treszczotko
język polski, język rosyjski, język białoruski

mgr filologii białoruskiej z filologią rosyjską jako przedmiotem pobocznym, studia podyplomowe w zakresie filologii polskiej

Nauczyciel dyplomowany
13.
Jerzy Nesteruk
historia ,
w o s
plastyka, muzyka

mgr historii, licencjat w zakresie nauczania języka niemieckiego, kurs kwalifikacyjny z zakresu sztuki, podyplomowe studia w zakresie wychowania fizycznego


Nauczyciel dyplomowany
14.
Włodzimierz Misiejuk
wychowanie fizyczne, technika
świetlica szk., opiekun MDP,
wychowawca klasy VI


Pedagogiczne Studium Techniczne ,
mgr wychowania fizycznego, studia podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej


Nauczyciel dyplomowany
15.
ks Sławomir Awksietijuk
religia
mgr teologii prawosławnej
Nauczyciel dyplomowany16.

Ewa Awksietijuk
religia
mgr teologii prawosławnej

Nauczyciel dyplomowany
17.
Ewa Lunda
j. białoruski
wychowawca kl. I gm
mgr filologii białoruskiej, studia podyplomowe wychowania fizycznego,
kurs kwalifikacyjny z bibliotekoznawstwa
Nauczyciel mianowany
18.
Sławomir Kulik
geografia

mgr geografii, podyplomowe studia z zakresu przyrody i informatyki
Nauczyciel mianowany
19. Teresa Kacprzak chemia mgr chemi
studia podyplomowez przyrody
 Nauczyciel dyplomowany
 20.  Wiktor Zinkiewicz  fizyka  mgr techniki
studia podyplomowe z matematyki i fizyki
 
  Nauczyciel dyplomowany